PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

Avtomobilska zavarovanja

Osebna zavarovanja

Zdravstvena zavarovanja

Poslovna zavarovanja

Turistična zavarovanja

Premoženjska zavarovanja

KONTAKT

Anja Kotar
zavarovalni agent

  031 201 602
  anja@zavarovati.si

Sledi nam:

Rezerviraj termin sestanka

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

Povsod je lepo, a doma je najlepše. Ker nam je vsem doma lepo, moramo poskrbeti tudi za zavarovanje svojih domov pred nevarnostmi, ki jim pretijo dnevno. Slovenija je raznolika država, z mnogimi vremenskimi in naravnimi nevšečnostmi, zato nikar ne odlašajte s sklenitvijo zavarovanja vaše hiše. V naši zavarovalni agenciji vam lahko zavarovanje vaših domov pripravimo kar na štirih zavarovalnicah.

ZAVAROVANJE HIŠE

Zavarujete lahko vse vrste hiš, ki so ustrezno vzdrževane in ohranjene. Zavarujete jih lahko pred mnogimi nevarnostmi; zavarovani so vsi deli zgradbe, tudi temeljni in kletni zidovi, vse vgrajene instalacije in vsa vgrajena oprema, ki predstavlja sestavni del objekta: centralna kurjava s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave, hidroforji, solarne naprave, antenske naprave, vgrajene omare in preostala oprema ki sodi k objektu, vrtne in balkonske ograje, oporni zidovi, tlakovana dvorišča, pločniki in vsa stekla, vgrajena v objekt.

ZAVAROVANJE STANOVANJ (ETAŽNE LASTNINE)

Z zavarovanjem etažne lastnine se zavarujejo stanovanja v dvo ali večstanovanjskih objektih. V celoti imate zavarovane vse dele stanovanja (tla, stene, strop, stekla v stanovanju, napeljave v stanovanju, vgrajena oprema, ki pripada etažni lastnini), v sorazmernem deležu pa skupne dele objekta (stopnišče, kolesarnica, podstrešje, oprema, ki služi celotnemu objektu, hodniki).

Pri zavarovanju hiš in etažne lastnine se lahko zavarujemo pred naslednjimi nevarnostmi: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec zračnega plovila, manifestacija, demonstracija, poplava, visoka in talna voda, izliv vode, zemeljski plaz, odtrganje zemljišča, snežni plaz, teža snega, potres, vlomska tatvina in rop ter poskusa teh dejanj, razbitje stekel, okvara gospodinjskih aparatov, računalnikov.

Zavarujete se torej lahko pred mnogimi nevarnostmi. Verjamemo, da lahko skupaj z vami pripravimo zavarovalni paket po vaši meri in potrebah.

ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH PREMIČNIN

Z zavarovanjem stanovanjskih premičnin boste zavarovali vašo stanovanjsko opremo in vse predmete, ki so vaša last in last vaših gospodinjskih članov. Poleg opreme so zavarovane tudi ostale stvari za osebno uporabo: gotovina, vrednostni papirji, numizmatične ali podobne zbirke in tudi umetniške zbirke. Pomembno pa je vedeti, da z zavarovanjem svojega doma zavarujete tudi svojo odgovornost kot lastnika hiše ali etažnega lastnika, ki vam velja na območju Republike Slovenije. Z doplačilom pa jo lahko razširite tudi na območje drugih držav.

Avtomobilska zavarovanja

Osebna zavarovanja

Zdravstvena zavarovanja

Poslovna zavarovanja

Turistična zavarovanja

Premoženjska zavarovanja

KONTAKT

Anja Kotar
zavarovalni agent

  031 201 602
  anja@zavarovati.si

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

Povsod je lepo, a doma je najlepše. Ker nam je vsem doma lepo, moramo poskrbeti tudi za zavarovanje svojih domov pred nevarnostmi, ki jim pretijo dnevno. Slovenija je raznolika država, z mnogimi vremenskimi in naravnimi nevšečnostmi, zato nikar ne odlašajte s sklenitvijo zavarovanja vaše hiše. V naši zavarovalni agenciji vam lahko zavarovanje vaših domov pripravimo kar na štirih zavarovalnicah.

ZAVAROVANJE HIŠE

Zavarujete lahko vse vrste hiš, ki so ustrezno vzdrževane in ohranjene. Zavarujete jih lahko pred mnogimi nevarnostmi; zavarovani so vsi deli zgradbe, tudi temeljni in kletni zidovi, vse vgrajene instalacije in vsa vgrajena oprema, ki predstavlja sestavni del objekta: centralna kurjava s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave, hidroforji, solarne naprave, antenske naprave, vgrajene omare in preostala oprema ki sodi k objektu, vrtne in balkonske ograje, oporni zidovi, tlakovana dvorišča, pločniki in vsa stekla, vgrajena v objekt.

ZAVAROVANJE STANOVANJ (ETAŽNE LASTNINE)

Z zavarovanjem etažne lastnine se zavarujejo stanovanja v dvo ali večstanovanjskih objektih. V celoti imate zavarovane vse dele stanovanja (tla, stene, strop, stekla v stanovanju, napeljave v stanovanju, vgrajena oprema, ki pripada etažni lastnini), v sorazmernem deležu pa skupne dele objekta (stopnišče, kolesarnica, podstrešje, oprema, ki služi celotnemu objektu, hodniki).

Pri zavarovanju hiš in etažne lastnine se lahko zavarujemo pred naslednjimi nevarnostmi: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec zračnega plovila, manifestacija, demonstracija, poplava, visoka in talna voda, izliv vode, zemeljski plaz, odtrganje zemljišča, snežni plaz, teža snega, potres, vlomska tatvina in rop ter poskusa teh dejanj, razbitje stekel, okvara gospodinjskih aparatov, računalnikov.

Zavarujete se torej lahko pred mnogimi nevarnostmi. Verjamemo, da lahko skupaj z vami pripravimo zavarovalni paket po vaši meri in potrebah.

ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH PREMIČNIN

Z zavarovanjem stanovanjskih premičnin boste zavarovali vašo stanovanjsko opremo in vse predmete, ki so vaša last in last vaših gospodinjskih članov. Poleg opreme so zavarovane tudi ostale stvari za osebno uporabo: gotovina, vrednostni papirji, numizmatične ali podobne zbirke in tudi umetniške zbirke. Pomembno pa je vedeti, da z zavarovanjem svojega doma zavarujete tudi svojo odgovornost kot lastnika hiše ali etažnega lastnika, ki vam velja na območju Republike Slovenije. Z doplačilom pa jo lahko razširite tudi na območje drugih držav.